آبدارچی با بیمه در شرکت آسا توانگران طب نوین در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به محیط اداری

ظاهری آراسته و مرتب

مسلط به آشپزی

با سابقه کار مرتبط حداقل 2 سال

منظم و مسئولیت پذیر

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق ثابت

اضافه کاری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آبدارچی با بیمه در شرکت آسا توانگران طب نوین در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید