شرایط مدنظر آگهی دهنده

از یک نفر آبدارچی خانم جهت کار در شرکت به صورت تمام وقت یا پاره وقت با حقوق وزارت کار دعوت به همکاری می گردد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آبدارچی خانم” به ما بگویید