آرایشگر آقا(پاره‌وقت با مشتری)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یه یک آرایشگر آقا موجه و سالم با مشتری بصورت پاره وقت از ساعت ۱۴ تا ۲۳ نیازمندیم در محیطی آرام و vip

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی