آشپز خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک آشپز جهت اشنا به اشپزی شبانه روز جای خواب دارد یا روزانه تمام وقت صبح تا عصر منزل نزدیک محل کار باشه ساعت 8:30 تا 5:30 بعدازظهر حقوق توافقی + اضافه کاری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز خانم – استخدام فوری” به ما بگویید