آشپز ماهر ایرانی پاره وقتفق ط نهار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشپز ماهر ایرانی،با سابقه کار پاره وقت فقط نهار.ساعت کاری ۹ صبح تا ۵:۳۰ عصر.بدون جای خواب،بدون تعطیلی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز ماهر ایرانی پاره وقتفق ط نهار – استخدام فوری” به ما بگویید