شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت کار در کافه رستوران ایتالیایی
به یک آشپز و به یک کمک آشپز و به یک کارگر ساده نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز و کمک آشپز” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات