اتو کار بسته بند خیاط ماهر یا نیمه ماهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار در تولیدی نوزادی

استخدام فقط خانم

کارگاه در مهدیه تهران است و فقط از همین منطقه نیرو جذب میکنیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اتو کار بسته بند خیاط ماهر یا نیمه ماهر – استخدام فوری” به ما بگویید