استخدام اپتومتریست با پروانه مطب در مجموعه عینک بهار مجموعه عینک بهار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم یا آقا

روزهای فرد شیفت عصر

دارای پروانه مطب در شهریار یا اندیشه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام اپتومتریست با پروانه مطب در مجموعه عینک بهار مجموعه عینک بهار – استخدام فوری” به ما بگویید