استخدام باریستا نیمه وقت صبح

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام باریستا خانم یا آقا

با انرژی و خوش برخورد
منظم و متعهد
مسلط به بار سرد و گرم

شیفت صبح ساعت کار 8 الی 16

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی