استخدام بازاریاب تلفنی خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت بازرگانی ماهان در خصوص تکمیل کادر فروش خود از خانم های بازایاب تلفنی دارای روابط عمومی قوی – قدرت متقاعد سازی – هدفمند واهل پیشرفت وآموزش پذیر دعوت بعمل می اید :

 

حقوق ثابت -پورسانت -بیمه -پاداش هفتگی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام بازاریاب تلفنی خانم – استخدام فوری” به ما بگویید