شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار
ویتر ( خانم و آقا )
مالی و اداری
باریستا
سوپروایزر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام در رستوران” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات