استخدام فروشنده هایپر نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام فروشنده نیمه وقت ۴تا۱۲ شب با ۲روز مرخصی حقوق ۲۷۰۰ صندوقدار خانم ساعت ۴تا ۱۰ شب ۲روز مرخصی در ماه ۲۵۰۰ ساکنین نارمک در الویت استخدام هستند توضیحات کامل شرح داده شده لطفاً کامل بخوانید بعد تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام فروشنده هایپر نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید