استخدام منشی برای کارهای اداری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند منشی پاره وقت صرفا برای هماهنگی قسمتی از کارهای خدماتی الکتریکی
تمام حیطه کاری شما به پشت میز محدود میشود !

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی