استخدام منشی جهت پاسخگویی به تلفن و شبکه های اجتماعی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر منشی جهت پاسخگویی به تلفن و شبکه های اجتماعی در تهران نیازمندیم.

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی جهت پاسخگویی به تلفن و شبکه های اجتماعی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید