استخدام منشی خانم آشنا به word exel در تهران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانمبا روابط عمومی خوبآشنا به word, exelکاردانی و کارشناسیشنبه تا چهارشنبه 8 تا 16 – پنجشنبه 8 تا 12استخدام-منشی-خانم-آشنا-به-word-exel-در-تهران–62fcddbb9ac3e9001b634e8e

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی