استخدام منشی خانم تمام وقت یاپاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام منشی خانم تمام وقت یاپاره وقت از ساعت ده صبح الی نه واز ساعت سه الی نه حقوق و همراه درصد به حقوق و اضافه خواهد شد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی خانم تمام وقت یاپاره وقت” به ما بگویید