استخدام منشی خانم نیمه وقت عصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام منشی خانم

آشنا به کامپیوتر
جهت جوابگویی تلفن و امور دفتری

ساعت کار ۱۵ الی ۲۰
جنب بازارسنتی ستارخان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی