استخدام منشی خانم نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام با شرایط زیر: فعال منظم و وقت شناس ظاهر موجه متین و موقر روابط عمومی خوب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی خانم نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری” به ما بگویید