شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی آراسته وآشنا به کامپیوتر با روابط عمومی خوب جهت تماس با شماره 88016681تماس بفرمایید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات