شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم مجرد مسلط به کامپیوتر وظایف تمیزکاری وپذیرایی دفتر که البته دفتر وکالت هست و پذیرایی خیلی نیست و ثبت لایحه و پیگیری امور حقوقی درداخل دفتر که آنهم شایددرروز یک ساعت هم نباشد
فقط و فقط خانم حقوق اداره کار درصورت رضایت صددرصدی کارفرما حقوق و مزایا بیشترخواهد شد
کارفرما هم وکیل خانم هستند

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات