استخدام میاندوزکار زیگزال دوز

شرایط مدنظر آگهی دهنده

میاندوزکار
زیگزال دوز
تریکو مردانه
خانم یا آقا
تسویه هفتگی
نیازمندیم
محدوده پل چو

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام میاندوزکار زیگزال دوز” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات