استخدام کارشناس بازرگانی و انباردار در شرکت کشت و صنعت تهران شباهنگ تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارشناس بازرگانی

جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت

فعال و با انگیزه

دارای سابقه کار

با انگیزه

داشتن روحیه کار تیمی

پرداخت به موقع حقوق

بیمه درمان تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب از مترو کهریزک

وعده غذایی ناهار

عیدی

سنوات

انباردار

جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت

آشنا به امور حسابداری انبار و نرم افزار مالی ترجیحا همکاران سیستم

دارای سابقه کار

با انگیزه

داشتن روحیه کار تیمی

پرداخت به موقع حقوق

بیمه درمان تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب از مترو کهریزک

وعده غذایی ناهار

عیدی

سنوات

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام کارشناس بازرگانی و انباردار در شرکت کشت و صنعت تهران شباهنگ تهران – استخدام فوری” به ما بگویید