شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خانم جهت امور منزل پاره وقت هفته ای دو روز آشپزی بلد باشه سن حداقل 40 سال حقوق 3 تومن

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “امور منزل” به ما بگویید