شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر انبار دار با تجربه جهت کارخانه قطعات استیل نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “انبار دار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات