اپراتور امداد خودرو – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی اپراتور تمام وقت و نیمه وقت با حقوق بیمه و مزایا نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور امداد خودرو – استخدام فوری” به ما بگویید