شرایط مدنظر آگهی دهنده

حقوق ثابت ۷ میلبون تومان
+پاداش های هفتگی و ماهانه
ساعت کاری ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
موقعیت عالی برای دانشجو ها
قرارداد
آموزش کامل کار
دسترسی راحت
بدون نیاز به سابقه کاری

برای اطلاعات بیش تر تماس بگیرید

خانم آوه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی