اپراتور حسابداری یا حسابدار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل سن 24 و حداکثر 30

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور حسابداری یا حسابدار – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات