شرایط مدنظر آگهی دهنده

لطفابادقت مطالعه بفرمایید درصورت داشتن تمام شرایط جهت مصاحبه حضوری تماس بگیرید
جنسیت:فقط خانم
سن:۲۰تا۳۰سال
وضعیت تاهل:فقط مجرد
ساعت کاری:۱۴الی۱۹
بیمه:ندارد
حقوق:۴۵۰۰
اضافه کاری:ساعتی۲۰تومان
ساکن منطقه:۱۷_۱۸

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی