اپراتور پاسخگوی تلفن – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با فن بیان قوی

ساعات کاری

شیفت شب

تسهیلات و مزایا

با حقوق و مزایای عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اپراتور پاسخگوی تلفن – استخدام فوری” به ما بگویید