شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو اکتور آقا و یک اکتور خانم با شرایط زیر جهت کار در محیطی دوستانه و ارامش بخش نیازمندیم :
١-به صورت تمام وقت(١٥الی ٢٤)به همراه پورسانت و تشویقی
یا
به صورت نیمه وقت(یک روز در میان یا شیفت بندی)
٢-حداقل یک روز درهفته مرخصی
٣-تفریحات گروهی به همراه بقیه همکار ها
٤-سن:١٦-٢٧سال
٥-منزل نزدیک به محل کار
٦-تجربه حداقل ١٠بازی اتاق فرار داشته باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اکتو آقا و خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات