شرایط مدنظر آگهی دهنده

سن از ۱۸ تا ۲۵
شیفت عصر
تسویه به موقع
کمک هزینه برگشت
حد اقل سابقه یک سال
آشنا به بار گرم و سرد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا خانم شیفت عصر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات