شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک باریستای خانم برای کافه نیاز هست

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات