شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خانم یا اقا جهت کار در کافه
شیفت عصر ۱۶ تا ۲۳
یک روز در هفته آف
حقوق مکفی
تجربه لازم است
جای خواب ندارد
اشراف به بار سرد و گرم (آشپزی در اولویت است)
مسولیت پذیری، نظم، روابط اجتماعی مد نظر است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی