بازاریاب تلفنی خانم-پاره وقت-تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

بازاریاب تلفنی خانم جهت فروش محصولات ساختمانی همراه با حقوق ثابت و پورسانت
پاره وقت ۹ الی ۱۴
تمام وقت ۹ الی ۱۷:۳۰3

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی