بازاریاب نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروش و بازاریابی تلفنی لوازم آشپزخانه و بهداشتی ساختمانی(سن زیر 35سال)

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید