شرایط مدنظر آگهی دهنده

با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
تسهیلات و مزایا
پورسانت
سایر مزایا
حقوق ثابت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “بازاریاب” به ما بگویید