به منشی خانم نیمه وقت در کترینگ نیازمندیم هروی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی خانم جهت همکاری پاسخگویی تلفن نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به منشی خانم نیمه وقت در کترینگ نیازمندیم هروی – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات