به چند پیک موتوری نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حقوق ۱۱تومن تسویه هفتگی ۳وعده غذایی منظم وترجیها غیرسیگاری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به چند پیک موتوری نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات