به یک برشکار خانم جهت کار در کارگاه نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک برشکار خانم جهت کار در کارگاه نیازمندیم
کارگاه روبروی مترو صدر است
دسترسی عالی به مترو
نیروی مسلط به الگو سازی و برشکاری
نیروی پاره وقت هم میگیریم
مزون دوز هستیم
در صورت داشتن شرایط فوق تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک برشکار خانم جهت کار در کارگاه نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات