به یک بسته بندشلوار خانم جهت همکاری نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

بیه یک بسته بند ماهیانه ۵ملیون پاره وقت پنج شنبه تعطیل

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک بسته بندشلوار خانم جهت همکاری نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات