به یک حسابدار خانوم نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار خانوم آشنایی با برنامه حسابداری

حقوق عالی پاره وقت و به یک

خانوم جهت پاسخگویی تلفن

نیازمندیم ترجیحا ساکن شرق تهران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک حسابدار خانوم نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات