به یک فروشنده خانم نیمه وقت نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده نیمه وقت محدوده هروی نیازمندیم
ساعت کاری از ۱۰ صبح الی ۱۶

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک فروشنده خانم نیمه وقت نیازمندیم” به ما بگویید