به یک پذیرشگر اقا جهت شیفت شب نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر اقا مسلط به زبان انگلیسی جهت کار در قسمت پذیرش یک مجموعه هتل معتبر نیازمندیم ساعت کاری 22شب الی 7صبح . حقوق وزارت کاری همراه با بیمه و جای خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک پذیرشگر اقا جهت شیفت شب نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات