شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به تایپ ده انگشتی

جهت صدور رسید کامپیوتری (بارنامه)

شیفت صبح از ساعت 10/30 تا 19 (3 نفر)

شیفت عصر از ساعت 14 تا 21/30 ( 7 نفر)

حداقل کاردانی

سابقه کار حداقل 2 سال

(حضوری)

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی پاداش ناهار

سایر مزایا

بیمه تامین اجتماعی

مزایای قانون کار دارد

پاداش ماهیانه دارد

امکان اضافه کاری دارد

برای شیفت عصر هزینه اسنپ برگشت به منزل دارد

حقوق و مزایا طبق قانون کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تایپیست – استخدام فوری” به ما بگویید