شرایط مدنظر آگهی دهنده

دورود برشما …به یک همکار که در کبابی کار کرده باشه و به کوبیده و جوجه تسلت کافی داشته باشه نیازمندیم . پایه حقوق 9000000 تا 10000000 حقوق افزایش پیدا می کنه ..جای خواب داریم … دوستانی که مواد مخدر استفاده می کنند تماس نگیرند
اگر گوشیم جواب ندادم پیامک بدهید خودم با شما تماس می گیرم….
دوستان استخدام حداقل سن ۲۸ سال حداکثر ۴۵ سال.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تخته کار جهت کار در کبابی” به ما بگویید