شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نیروی فعال جهت توضیع تراکت تمام وقت یا پاره وقت
ترجیحا ساکن یوسف اباد
جنسیت فرقی ندارد
تسویه روزانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی