تعدادی فروشنده خانم و آقا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی ولیعصر مقدس اردبیلی پلاک۵۸ شیرینی دانمارکی زعفرانیه ۲۲۶۶۶۸۲۷

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی فروشنده خانم و آقا – استخدام فوری” به ما بگویید