تعدادی نیرو آقا و خانم برای کار در اتاق فرار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیرو(اکتور)(گیم مستر)جهت کار در اتاق فرار نیازمندیم
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی نیرو آقا و خانم برای کار در اتاق فرار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات