تعدادی کنافکار ماهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کناف کار ماهر با ابزار برای تعدادی پروژه نیازمندیم

 

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی کنافکار ماهر – استخدام فوری” به ما بگویید