تعمیرات لباس و شخصی دوزی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعمیرات لباس نیمه وقت یا تمام وقت نیازمندم هم درصدی میدم هم حقوق ثابت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعمیرات لباس و شخصی دوزی – استخدام فوری” به ما بگویید